ALO EuroLine 021 308 4000

Cardul EuroLine Politica de prelucrare date ERS

Inregistrarea si utilizarea datelor personale

Garantam pastrarea confidentialitatii datelor personale ale clientilor ERB Retail Services IFN. Ne angajam sa tratam cu maxima atentie si respect informatiile personale ale clientilor nostri.
Prin "date personale" ne referim la datele unice, individuale, referitoare la: nume, adresa postala, cod numeric personal, email si numar de telefon.
Orice persoana care viziteaza site-ul www.carduleuroline.ro si care ofera in mod voluntar date cu caracter personal institutiei isi manifesta acordul in mod expres si neechivoc pentru urmatoarele:

  • sa primeasca, din partea institutiei, prin email, buletine informative;
  • datele personale sa poata fi prelucrate de catre institutie, in vederea efectuarii de studii de piata sau a transmiterii unor materiale promotionale specifice marketingului direct, din partea institutiei sau a partenerilor sai;

ERB Retail Services IFN va pastra confidentialitatea acestor informatii, cu exceptia informatiilor solicitate de autoritatile legale competente. Institutia nu va inchiria sau vinde baza de date unor terte parti.

In conformitate cu prevederile Regulamentului European nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (denumit in continuare "GDPR"), dispuneti de urmatoarele drepturi: dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a va adresa autoritatii competente in material protectiei datelor cu caracter personal.
Utlizatorul poate sa isi exercite dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul la sttergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") in conformitate cu prevederile GDPR, prin inaintarea catre ERB Retail Services IFN a unei cereri intocmite in forma scrisa, datata si semnata (trimisa pe adresa Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6A, sector 2, Bucuresti – Punct de lucru), sau prin contactarea Institutiei pe adresa de email prelucraredate@euroline-cards.ro. In cerere, utilizatorul poate arata daca doreste ca raspunsul sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea catre utilizator se va face numai personal. ERB Retail Services IFN va comunica masurile luate in temeiul solicitarii transmise de utilizator in termen de maxim 15 zile.
Utilizatorul se poate adresa prin plangere Autoritatii de Supraveghere (ANSPDCP) in cazul in care apreciaza ca i-au fost incalcate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001, in masura in care ERB Retail Services IFN nu a comunicat in termenul de 15 zile masurile luate in urma solicitarii formulate. De asemenea, utilizatorul se poate adresa Autoritatii de Supraveghere (ANSPDCP) inainte de expirarea termenului de 15 zile, in cazul in care o intarziere ar cauza un prejudiciu iminent si ireparabil, aspect care trebuie justificat si dovedit de petent la data depunerii plangerii la Autoritatea de Supraveghere. Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere, utlizatorul are dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de GDPR. Orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu caracter personal efectuata cu nerespectarea prevederilor legale se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia.

In cazul in care utilizatorul a solicitat dezabonarea de la orice informare privind reclama si marketing comunicata de ERB Retail Services IFN, sau si-a exercitat dreptul de opozitie in acest sens, in metoda mentionata mai sus, va aducem la cunostinta ca ERB Retail Services IFN va inceta orice forma de informare a utilizatorului privind activitatea sa de marketing , iar adresa de e-mail a acestuia va fi eliminata definitiv din baza de date a bancii aferente activitatii de reclama si marketing. ERB Retail Services IFN este inscrisa in Registrul de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal sub nr. 684.

  SUS